دوره های آموزشی

 • HYSYS

  ۶۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Aspen plus

  ۶۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره ها

سرفصل های دوره Aspen plus را در اینجا مشاهده کنید

سرفصل دوره

 • اصول شبیه سازي، آشنایی با محیط Aspen Plus
 • آشنایی با Template و RunType هاي گوناگون موجود در Aspen Plus
 • چگونگی ایجاد فلوشیت در محیط شامل Aspen Plus 3 Unit Operation و Stream
 • آشنایی با Unit Operation هاي موجود در Model Library
 • آشنایی با مراحل وارد کردن اطلاعات گوناگون شامل Setup Data,Component Data, Properties Data
 • معرفی ابزار گوناگون شبیه سازي مانند Property Analysis, Stream Analysis AssayData Analysis, Regression, Property Estimation, Sensitivity Analysis و چگونگی به کارگیري آنها
 • شبیه سازي واحدهاي صنعتی پالایشگاهی، شیمیایی، الکتروشیمیایی، فرایندهاي درگیر با مواد جامد در قالب مثالهاي گوناگون

سرفصل های دوره HYSYS را در اینجا مشاهده کنید

سرفصل دوره

 • مقدمه اي بر شبیه سازي باHYSYS
 • تعیین ساختار ترمودینامیکی باSimulation Basis Manager
 • تعیین اجزاء و مواد و ساختن فهرست مواد
 • تعیین معادلات ترمودینامیکی در برگهFluid Package
 • تعریف واکنشها در پنجرهSBM
 • کار با محیط HYSYS و ابزارهای HYSYS
 • امکانات حرفه اي در فلوشیت
 • آنالیز حساسیت شبیهسازي
 • جداسازي
 • ادوات منطقی Balance و Recycle،Set ،Adjust
 • شبیه سازي یک عملیات شیمیایی
 • شبیه سازي یک عملیات گازي


سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!

مکالمه را شروع کنید

سلام! برای چت در WhatsApp پپشتیبانی مرتبط را انتخاب کنید