نتایج آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی

نمرات اعلام شده از ۱۰۰ بوده و افرادی که نمره ۳۵ به بالا کسب کرده اند دعوت به مصاحبه می گردند.

کدملینمره
۱۲۹۲۲۳۳۱۵۱۲۲٫۵
۱۱۰۰۲۹۹۷۷۷۲۰
۱۱۱۱۴۷۸۸۴۸۲۸٫۷۵
۱۲۹۲۸۳۷۹۳۴۰
۰۴۴۰۳۶۷۵۰۶۰
۱۲۷۲۴۰۸۱۴۰۲۸٫۷۵
۶۲۰۹۴۱۳۵۸۷۳۱٫۲۵
۱۲۷۲۰۸۸۷۳۱۵۱٫۲۵
۱۲۷۱۴۴۹۳۱۵۰
۰۰۲۳۱۰۱۲۶۱۷۱٫۲۵
۱۰۹۱۴۴۱۴۴۸۲۷٫۵
۴۶۱۰۲۱۸۵۰۱۰
۱۲۹۳۰۳۹۳۱۴۳۱٫۲۵
۱۲۷۱۸۱۳۰۷۶۲۵
۱۲۷۳۱۶۵۸۱۰۳۳٫۷۵
۱۱۳۰۱۲۱۲۶۷۵۳٫۷۵
۱۲۷۲۴۵۱۴۳۷۳۰
۱۲۷۲۰۰۸۲۶۶۵۷٫۵
۱۲۹۰۴۲۶۵۳۸۰
۱۲۱۰۱۴۸۶۷۶۳۵
۱۰۹۰۵۷۸۹۱۱۳۲٫۵
۱۱۶۰۳۵۹۲۲۹۲۶٫۲۵
۱۱۶۰۲۹۰۷۷۶۳۰
۱۲۴۹۹۳۴۰۸۷۵۲٫۵
۱۲۷۲۳۰۸۱۵۴۳۵
۱۲۷۲۰۴۵۶۲۵۳۰
۱۲۷۲۳۵۱۱۸۱۵۱٫۲۵
۱۲۹۲۵۲۲۶۹۰۳۱٫۲۵
۱۲۷۲۹۴۷۰۲۵۴۷٫۵
۱۲۷۰۴۹۰۰۴۴۳۳٫۷۵
۱۲۷۰۸۴۰۴۱۱۳۱٫۲۵
۱۲۷۲۸۱۲۶۱۸۳۵
۱۲۷۲۸۷۲۲۷۰۲۵
۱۲۹۲۶۸۰۳۸۵۰
۱۲۷۲۷۲۳۲۴۰۲۱٫۲۵
۱۰۸۰۴۵۹۸۶۳۲۶٫۲۵
۱۲۷۲۲۲۸۱۷۷۳۳٫۷۵
۱۲۷۱۰۹۶۲۳۴۲۳٫۷۵
۱۲۷۲۹۳۵۲۷۲۲۰
۰۰۱۹۷۹۹۵۰۰۴۳٫۷۵
۱۲۷۰۳۳۰۸۶۱۴۶٫۲۵
۱۲۷۱۶۶۶۸۴۷۳۵
۱۲۷۱۸۷۱۲۷۰۴۲٫۵
۱۲۷۲۶۱۴۹۸۰۳۰
۵۱۰۰۱۳۸۶۷۱۱۶٫۲۵
۱۲۷۱۶۳۰۲۸۱۲۱٫۲۵
۴۶۵۰۱۱۲۰۳۶۰
۱۱۶۰۲۰۳۱۸۰۴۰
۱۲۷۲۴۶۸۳۴۸۴۰
۵۴۱۰۰۹۶۰۹۶۰
۱۰۸۰۳۵۹۰۴۴۲۱٫۲۵
۴۶۷۹۴۲۰۸۸۱۲۷٫۵
۰۳۸۱۱۳۳۰۱۱۴۱٫۲۵
۱۱۰۰۳۹۵۵۵۵۲۱٫۲۵
۱۲۷۲۴۳۳۲۸۵۳۰
۱۷۴۱۷۰۲۷۰۴۳۳٫۷۵
۱۲۷۲۷۹۰۲۰۷۲۱٫۲۵
۱۷۴۱۰۲۵۰۵۲۳۱٫۲۵
۱۰۸۰۳۰۹۱۴۴۳۲٫۵
۴۴۳۰۶۰۲۳۶۰۲۸٫۷۵
۱۲۹۲۲۱۸۳۳۹۵۰
۱۲۹۲۱۲۰۰۵۳۱۳٫۷۵
۱۱۳۰۱۴۶۷۱۵۲۰
۱۲۷۳۴۵۷۶۸۴۵۰
۱۲۷۲۱۱۷۲۴۳۳۰
۱۲۷۰۳۰۰۷۵۱۱۵
۴۶۱۰۷۲۲۶۳۱۴۲٫۵
۱۲۷۱۲۰۶۴۸۱۱۸٫۷۵
۱۲۷۲۸۸۲۶۹۱۳۶٫۲۵
۱۲۷۰۵۵۳۷۹۸۲۷٫۵
۱۲۹۲۲۸۱۵۶۱۲۳٫۷۵
۱۱۴۰۲۱۸۸۹۱۳۸٫۷۵
۱۲۷۳۲۹۷۲۲۹۰
۱۲۷۲۹۹۰۰۳۶۳۰
۱۲۷۱۹۳۵۹۸۸۲۷٫۵
۱۲۷۲۱۰۲۷۲۶۳۱٫۲۵
۱۲۹۲۳۷۹۷۶۶۲۶٫۲۵
۱۰۹۲۲۱۱۲۰۹۰
۱۲۷۱۳۵۰۸۷۴۱۱٫۲۵
۱۲۹۲۵۱۳۰۵۵۲۸٫۷۵
۱۱۴۱۳۳۴۳۰۵۰
۱۲۷۲۲۱۳۸۸۹۲۰
۱۲۷۱۷۳۶۳۳۰۴۶٫۲۵
۱۲۷۲۶۰۳۰۸۳۰
۵۶۴۰۰۳۲۹۵۲۳۷٫۵
۱۰۸۰۳۷۲۹۸۹۴۱٫۲۵
۱۰۸۰۴۸۵۸۵۶۴۰
۲۵۵۰۱۴۵۶۴۵۸۲۷٫۵

2 دیدگاه

 • دهقاني / ۲۰ مهر ۱۳۹۸ at ۲:۴۴ ب.ظ

  ازمون جذب مدرس تمام شده

  • مدیر / ۲۱ مهر ۱۳۹۸ at ۵:۳۰ ق.ظ

   بله در این مرحله به پایان رسیده
   شما می توانید از همین سایت پیگیر آزمون جذب مدرس بعدی باشید
   با تشکر از دیدگاه شما

پاسخ دهید

برای ارسال دیدکاه باید وارد شوید .. برای ورود اینجا را کلیک کنید

en_US
fa_IR en_US