دوره هاي مجازي TopNotch

فراگيران محترم دوره هاي TopNotch

جهت ارتقاي سطح سلامت جامعه و همچنين پيوستگي آموزش در مدت زمان تعطيلي كلاس هاي حضوري بر آن شديم تا محتواي الكترونيكي آموزش دوره هاي TopNotch(ed 2) را به صورت رايگان فعال كنيم.

ورود به صفحه آموزش مجازي

en_US
fa_IR en_US