بازدید ویژه فراگیران از پارک علم و فناوری

در راستای افزایش رشد علمی نوجوانان، بازدید علمی از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان هماهنگ شده است.

در این پارک با به کار گیریهای وسایل و امکانات پیشرفته، تئوریهای علمی به زبانی ساده و جذاب به نوجوانان آموزش داده می شود.

والدین نیز می توانند همراه با فرزندان خود در این دوره شرکت کنند.

تاریخ: ۱۴ مرداد ماه
ساعت: ۸ الی ۱۱ صبح
مکان سرویس ایاب و ذهاب: خیابان توحید، جنب تالار فرشچیان
هزینه هر نفر: ۱۰،۰۰۰ تومان


ثبت نام حضوری: با مراجعه به مراکز ۸ گانه
مرکز جی: ۳۵۲۱۳۰۱۲
مرکز اَرتش: ۳۷۷۵۲۲۴۴
مرکز پنج رمضان (زبان): ۳۳۳۷۸۵۸۰
مرکز پنج رمضان (فنی‌مهندسی): ۳۳۳۷۸۵۲۵
مرکز توحید: ۳-۹۵۰۱۸۱۶۱
مرکز سروش: ۳۲۲۶۵۷۰۳
مرکز نجف آباد: ۴۲۶۳۰۴۰۱
مرکز خمینی شهر: ۳۳۶۶۸۲۶۴

ثبت نام در اردو

fa_IR
en_US fa_IR