برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه دهیاران استان اصفهان در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

پیرو مذاکرات و هماهنگی بعمل آمده با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه دهیاران‌، اعضای شوراهای اسلامی روستا و مسئولین محترم امور دهیاری‌ها با مساعدت اتحادیه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و فرمانداري‌ها در  شهرستان‌های استان برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی این واحد اعلام نمود: پیرو برگزاری مطلوب دوره‌های آموزشی ویژه دهیاری‌های استان در سال گذشته و با عنایت به مفاد جلسات انجام  شده با مدیر‌کل و کارشناسان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداري اصفهان مبنی بر توسعه همکاری‌های فیمابین دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه دهیاران‌، اعضائ شوراهای اسلامی روستا   و مسئولین محترم امور دهیاری‌ها توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار مي‌شود. ایشان در ادامه افزود‌: در این راستا برگزاری دوره‌های آموزشی قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌ روستایی، ‌مدیریت  بحران در روستاها آغاز شده و سایر دوره‌های آموزشی با هماهنگی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداري در دست برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد.

fa_IR
en_US fa_IR