نتایج آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی

نمرات اعلام شده از ۱۰۰ بوده و افرادی که نمره ۳۵ به بالا کسب کرده اند دعوت به مصاحبه می گردند.

کدملینمره
۱۲۹۲۲۳۳۱۵۱۲۲٫۵
۱۱۰۰۲۹۹۷۷۷۲۰
۱۱۱۱۴۷۸۸۴۸۲۸٫۷۵
۱۲۹۲۸۳۷۹۳۴۰
۰۴۴۰۳۶۷۵۰۶۰
۱۲۷۲۴۰۸۱۴۰۲۸٫۷۵
۶۲۰۹۴۱۳۵۸۷۳۱٫۲۵
۱۲۷۲۰۸۸۷۳۱۵۱٫۲۵
۱۲۷۱۴۴۹۳۱۵۰
۰۰۲۳۱۰۱۲۶۱۷۱٫۲۵
۱۰۹۱۴۴۱۴۴۸۲۷٫۵
۴۶۱۰۲۱۸۵۰۱۰
۱۲۹۳۰۳۹۳۱۴۳۱٫۲۵
۱۲۷۱۸۱۳۰۷۶۲۵
۱۲۷۳۱۶۵۸۱۰۳۳٫۷۵
۱۱۳۰۱۲۱۲۶۷۵۳٫۷۵
۱۲۷۲۴۵۱۴۳۷۳۰
۱۲۷۲۰۰۸۲۶۶۵۷٫۵
۱۲۹۰۴۲۶۵۳۸۰
۱۲۱۰۱۴۸۶۷۶۳۵
۱۰۹۰۵۷۸۹۱۱۳۲٫۵
۱۱۶۰۳۵۹۲۲۹۲۶٫۲۵
۱۱۶۰۲۹۰۷۷۶۳۰
۱۲۴۹۹۳۴۰۸۷۵۲٫۵
۱۲۷۲۳۰۸۱۵۴۳۵
۱۲۷۲۰۴۵۶۲۵۳۰
۱۲۷۲۳۵۱۱۸۱۵۱٫۲۵
۱۲۹۲۵۲۲۶۹۰۳۱٫۲۵
۱۲۷۲۹۴۷۰۲۵۴۷٫۵
۱۲۷۰۴۹۰۰۴۴۳۳٫۷۵
۱۲۷۰۸۴۰۴۱۱۳۱٫۲۵
۱۲۷۲۸۱۲۶۱۸۳۵
۱۲۷۲۸۷۲۲۷۰۲۵
۱۲۹۲۶۸۰۳۸۵۰
۱۲۷۲۷۲۳۲۴۰۲۱٫۲۵
۱۰۸۰۴۵۹۸۶۳۲۶٫۲۵
۱۲۷۲۲۲۸۱۷۷۳۳٫۷۵
۱۲۷۱۰۹۶۲۳۴۲۳٫۷۵
۱۲۷۲۹۳۵۲۷۲۲۰
۰۰۱۹۷۹۹۵۰۰۴۳٫۷۵
۱۲۷۰۳۳۰۸۶۱۴۶٫۲۵
۱۲۷۱۶۶۶۸۴۷۳۵
۱۲۷۱۸۷۱۲۷۰۴۲٫۵
۱۲۷۲۶۱۴۹۸۰۳۰
۵۱۰۰۱۳۸۶۷۱۱۶٫۲۵
۱۲۷۱۶۳۰۲۸۱۲۱٫۲۵
۴۶۵۰۱۱۲۰۳۶۰
۱۱۶۰۲۰۳۱۸۰۴۰
۱۲۷۲۴۶۸۳۴۸۴۰
۵۴۱۰۰۹۶۰۹۶۰
۱۰۸۰۳۵۹۰۴۴۲۱٫۲۵
۴۶۷۹۴۲۰۸۸۱۲۷٫۵
۰۳۸۱۱۳۳۰۱۱۴۱٫۲۵
۱۱۰۰۳۹۵۵۵۵۲۱٫۲۵
۱۲۷۲۴۳۳۲۸۵۳۰
۱۷۴۱۷۰۲۷۰۴۳۳٫۷۵
۱۲۷۲۷۹۰۲۰۷۲۱٫۲۵
۱۷۴۱۰۲۵۰۵۲۳۱٫۲۵
۱۰۸۰۳۰۹۱۴۴۳۲٫۵
۴۴۳۰۶۰۲۳۶۰۲۸٫۷۵
۱۲۹۲۲۱۸۳۳۹۵۰
۱۲۹۲۱۲۰۰۵۳۱۳٫۷۵
۱۱۳۰۱۴۶۷۱۵۲۰
۱۲۷۳۴۵۷۶۸۴۵۰
۱۲۷۲۱۱۷۲۴۳۳۰
۱۲۷۰۳۰۰۷۵۱۱۵
۴۶۱۰۷۲۲۶۳۱۴۲٫۵
۱۲۷۱۲۰۶۴۸۱۱۸٫۷۵
۱۲۷۲۸۸۲۶۹۱۳۶٫۲۵
۱۲۷۰۵۵۳۷۹۸۲۷٫۵
۱۲۹۲۲۸۱۵۶۱۲۳٫۷۵
۱۱۴۰۲۱۸۸۹۱۳۸٫۷۵
۱۲۷۳۲۹۷۲۲۹۰
۱۲۷۲۹۹۰۰۳۶۳۰
۱۲۷۱۹۳۵۹۸۸۲۷٫۵
۱۲۷۲۱۰۲۷۲۶۳۱٫۲۵
۱۲۹۲۳۷۹۷۶۶۲۶٫۲۵
۱۰۹۲۲۱۱۲۰۹۰
۱۲۷۱۳۵۰۸۷۴۱۱٫۲۵
۱۲۹۲۵۱۳۰۵۵۲۸٫۷۵
۱۱۴۱۳۳۴۳۰۵۰
۱۲۷۲۲۱۳۸۸۹۲۰
۱۲۷۱۷۳۶۳۳۰۴۶٫۲۵
۱۲۷۲۶۰۳۰۸۳۰
۵۶۴۰۰۳۲۹۵۲۳۷٫۵
۱۰۸۰۳۷۲۹۸۹۴۱٫۲۵
۱۰۸۰۴۸۵۸۵۶۴۰
۲۵۵۰۱۴۵۶۴۵۸۲۷٫۵

2 دیدگاه

 • دهقاني / ۲۰ مهر ۱۳۹۸ در ۲:۴۴ ب.ظ

  ازمون جذب مدرس تمام شده

  پاسخ
  • مدیر / ۲۱ مهر ۱۳۹۸ در ۵:۳۰ ق.ظ

   بله در این مرحله به پایان رسیده
   شما می توانید از همین سایت پیگیر آزمون جذب مدرس بعدی باشید
   با تشکر از دیدگاه شما

   پاسخ
fa_IR
en_US fa_IR