سامانه آموزش الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد همدان راه اندازی شد

بنا به در خواست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان، به معاونت جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، کارشناسان مرکز آموزش الکترونیکی مامور به انجام پروژه سامانه الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد همدان شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی این واحد گفت: پروژه راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد همدان امروز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ به پایان رسید و به واحد مربوطه تحویل داده شد.

از این پس سامانه آموزش الکترونیکی جهاد دانشگاهی واحد همدان از طریق آدرس اینترنتی hmdlms.ir در دسترس قرار خواهد گرفت.

fa_IR
en_US fa_IR