برگزاری سومین همایش یک روزه «مدیریت بلایا و سوانح» توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، سومین همایش یک روزه «مدیریت بلایا و سوانح» در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ در شهر داران توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و به درخواست دفتر مدیریت بحران استانداری اصفهان برگزار گردید. در این همایش اعضای شورای مدیریت بحران شهرستانهای بوئین و میان دشت، تیران و کرون، چادگان، خوانسار، داران، فریدون شهر و گلپایگان حضور داشتند.

در این همایش در خصوص بحران های محتمل در محدوده این شهرستانها، تاب آوری زیرساخت های شهری، سیلاب، مخاطرات جوی، سناریوهای مواجه و واکنش در برابر بحران صحبت شد.

از بين ٤٣ بحران اصلي كه در دنيا شناخته شده است، ٣٤ مورد آن در ايران محتمل است كه از بين آنها، استان اصفهان مستعد ٢٦ نوع بحران شناخته شده است. سیل از جمله بحرانهای طبیعی است كه فراوانی وقوع آن در سال های اخیر روند افزایشی داشته و در حال حاضر مهمترین مخاطره طبیعی در دتیا است و خسارات ناشی از آن همه ساله بخشی از كشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در ۶۰ سال گذشته (۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰) در حدود ۶ هزار و ۱۰۰ واقعه سیل در كشور گزارش شده كه حدود ۵۰ درصد آن در ۲ دهه اخیر روی داده است.

با برگزاری همایشهایی از این دست و اطلاع رسانی پتانسیل خطرپذیری منطقه، ارتقاء دانش و توانمندی دست اندرکاران این حوزه، می توان با مدیریت صحیح، زیان های ناشی از بحران را به حداقل می رسد و حتی تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود.لازم به توضیح است که دو همایش قبلی «مدیریت بلایا و سوانح» در سال گذشته در شهرستانهای شهرضا و کاشان با حضور اعضای شورای مدیریت بحران شهرستانها مجاور برگزار گردید.

fa_IR
en_US fa_IR