دوره هاي مجازي TopNotch

فراگيران محترم دوره هاي TopNotch

جهت ارتقاي سطح سلامت جامعه و همچنين پيوستگي آموزش در مدت زمان تعطيلي كلاس هاي حضوري بر آن شديم تا محتواي الكترونيكي آموزش دوره هاي TopNotch(ed 2) را به صورت رايگان فعال كنيم.

ورود به صفحه آموزش مجازي

fa_IR
en_US fa_IR