دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه واحد های صنعتی استان اصفهان

با سلام و احترام نظر به برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه مدیران و کارشناسان محترم واحد های صنعتی مستقر در نواحی و شهرکهای صنعتی استان اصفهان. توجه شما عزیزان  را به موارد زیر جلب می نماید: این دوره های آموزشی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان (معاونت صنایع کوچک) و […]

بیشتر بخوانید