فیلم آموزشی

راهنمای قدم به قدم

۱- به وب سایت معاونت آموزشی به آدرس http://jdeiut.ir مراجعه کرده و بر روی ثبت نام کلیک کنید.

۲- مرکز، گروه آموزشی، ترم و درس را انتخاب نمایید.

۳- ساعت کلاس خود را انتخاب نمایید.

۴- کدملی خود را وارد کنید.

۵- قوانین را پذیرفته و ادامه دهید.

۶- مبلغ مورد نظر را تایید کنید.

۷-مبلغ را پرداخت کنید.

fa_IR
en_US fa_IR