• A1

  ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • A2

  ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: A1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • B1

  ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: A2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • B2

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: B1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • C1

  ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: B2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • C2

  ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: C1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!

مکالمه را شروع کنید

سلام! برای چت در WhatsApp پپشتیبانی مرتبط را انتخاب کنید