آزمون جذب مدرس زبان‌انگلیسی در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد، در این مرحله بیش از 200 نفر از فارغ‌التحصیلان رشته زبان‌انگلیسی برای تدریس در جهاددانشگاهی به رقابت پرداختند.

 

طرح پشتیبان تخصصی ویژه داوطلبان IELTS توسط معاونت آموزشی جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان آغاز شد.

 

تعداد 8 عنوان دوره آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی طی دو ماه اول سال 1397 توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تدوین شده است که تاکنون 5 عنوان دوره آموزشی در شورای تخصصی دفتر مرکزی مصوب شد و 3 عنوان دوره نیز در حال بررسی می‌باشد. 

با توجه به گسترش و توسعه آموزش‌های غیر‌حضوری و در راستای رسالت های جهاددانشگاهی، قرارداد راه اندازی و پشتیبانی سامانه آموزش های الکترونیکی بین واحد صنعتی اصفهان و واحدهای فارس و بوشهر منقعد شد.

 
دوره ی آموزشی روش های نگهداری تجهیزات در انبار به مدت 18 ساعت به منظور ارتقاء سطح علمی پرسنل شرکت های تابعه شرکت برق منطقه ای استان اصفهان توسط مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی شماره 5 (سروش) نیازسنجی، طراحی و ... برگزار شد.
 

 
همایش تخصصی آیلتس در مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 4 (توحید) جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.