عضویت در شبکه اجتماعی
ورود به سامانه   
33378580 (داخلی 3)   
مرکز آموزش‌های الکترونیکی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان 
آموزش زبان انگلیسی
تولید محتوای الکترونیکی استاندارد
آموزش برای همگان، همه جا و همه وقت

دومی

دسترسی های سریع

taghvim download madarek ghavaninavtivator