دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی روانشناسی تدریس به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

آزمون جذب مدرس زبان‌انگلیسی به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

کارگاه اصول و فنون مذاکره به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

برگزاری کارگاه فن اداره جلسات به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 
برگزاری سومین دوره کارافرینی به همت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برگزار شد.