دوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار شد.
 
 
 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر دپارتمان آموزش کارکنان دولت این واحد گفت: در راستای برگزاری دوره های مصوب آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت، دوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات به مدت 20 ساعت ویژه کارشناسان فناوری اطلاعات اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار شد.
 
مهندس گنجعلی در ادامه اعلام نمود: این واحد با عنایت به اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح در حال برگزاری دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 1393/11/20 سازمان برنامه و بودجه کشور (‌مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و نامه شماره 900352 مورخ 1395/9/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به صورت حضوری و غیرحضوری بوده و آمادگی برگزاری دوره های فوق ویژه دستگاه های اجرایی استان را دارد.