دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری ویژه دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.
 
 
     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری با هماهنگی دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اصفهان ویژه دبیران ستاد صیانت از حقوق شهروندی ادارات و دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.
     وی افزود: این دوره آموزشی در راستای اجرایی نمودن مصوبه شورای عالی اداری کشور به شماره 1127128  مورخ  1395/12/28 برگزار می شود.
     لازم به ذکر است در راستای آشنایی هرچه بیشتر کارکنان دولت دوره های آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری و منشور حقوق شهروندی مصوب و طی بخشنامه شماره 1091808 مورخ 1395/12/22 و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
     این دوره آموزشی با هدف افزایش سطح آگاهی، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و التزام آنان نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم در نظام اداری بعنوان مسئولان اجرایی و کارگزاران دولت در طی 8 ساعت آموزشی روز شنبه مورخ 1396/6/25 برگزار می شود.