دوره آموزشی مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه ویژه پرسنل پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) برگزار می شود.
 
 
      به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر دپارتمان آموزش کارکنان دولت این واحد گفت: در راستای برگزاری دوره های مصوب آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 1393/11/20 سازمان برنامه و بودجه کشور (‌مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و نامه شماره 900352 مورخ 1395/9/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، دوره آموزشی مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه به مدت 22 ساعت ویژه پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان برگزار می شود.
 
     مهندس گنجعلی در ادامه اعلام نمود: فراگیران این دوره با مراجعه به سامانه آموزش های الکترونیکی این واحد به آدرس www.jdecel.ir و مطالعه محتوای دوره به صورت آنلاین و ارائه آزمون و کسب نمره لازم گواهینامه پایان دوره دریافت می کنند.
 
     نامبرده در ادامه افزود: با توجه به اهمیت این دوره و امکان بهره مندی هرچه بیشتر فراگیران محتوای الکترونیکی این دوره در قالب یک عدد لوح فشرده تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد.