دورهي آموزشي مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) با هدف آشنایی مراحل تأسیس و اخذ پروانه تحقیق و توسعه توسط مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی شماره 5 (سروش) نیازسنجی، طراحی و برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره 5 این واحد گفت: با هدف آشنایی مدیران واحدهای صنعتی و معدنی با مراحل دریافت پروانه تحقیق و توسعه، دورهي آموزشي تحقیق و توسعه R&D به مدت 24 ساعت در محل اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشان برگزار شد.    

ابراهیمیان افزود: اين دوره آموزشی طبق درخواست واحد آموزش سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اجرا شد و متقاضیان دریافت پروانه طی 3 روز مباحثی چون؛ برنامه‌ریزی عملیاتی - مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی – تحقیق و توسعه و جایگاه آن در بنگاه‌های صنعتی– مراحل اخذ پروانه تحقیق و توسعه را فرا گرفتند.