راهنمای ورود به کلاس آنلاین

نصب نرم افزار

گام اول: برای ورود به کلاس آنلاین نصب نرم افزار Adobe Connect برای اولین بار الزامی است.


ورود به سامانه

گام دوم: از طریق سامانه دانش وارد کلاس آنلاین شوید. نام کاربری و رمز عبور پیش فرض کد ملی می باشد.


پس از ورود به سامانه دانش، در قسمت “کلاس غیرحضوری”، درس مورد نظر خود را انتخاب کرده و “مشاهده” را کلیک کنید، سپس از لیست نمایان شده “ورود به كلاس” را کلیک کنید.


آموزش تصویری ورود به آزمون آنلاین

آموزش تصویری ورود به آزمون آنلاین

دانلود نرم افزار Adobe Connect

سیستم عامللینک دانلود
Windows
Android
Mac OS
iOS

جهت رفع مشکل تایپ فارسی در نرم افزار Adobe Connect نرم افزار زیر را دانلود و نصب نمایید؛ سپس از قسمت زبان های ویندوز، زبان فارسی جدید اضافه شده را انتخاب کنید.


راهنما: برای تایپ حرف ی می توانید از کلید ترکیبی SHIFT+X استفاده کنید.

دانلود مرورگر کروم

سیستم عامللینک دانلود
Windows
Android
iOS

دانلود مرورگر فایرفاکس

سیستم عامللینک دانلود
Windows
Android
iOS

pdf کتب آموزشی زبان انگلیسی


نام كتاب لينك دانلود
First Friends 1 دانلود
First Friends 2 دانلود
First Friends 3 دانلود


کتب جدید

نام كتاب لينك دانلود
Family and Friends 1 دانلود
Family and Friends 2 دانلود
Family and Friends 3 دانلود
Family and Friends 4 دانلود
Family and Friends 5 دانلود

کتب قدیمی

نام كتاب لينك دانلود
Family and Friends 1 دانلود
Family and Friends 2 دانلود
Family and Friends 3 دانلود
Family and Friends 4 دانلود
Family and Friends 5 دانلود
Family and Friends 6 دانلود

Story Book

نام كتاب لينك دانلود
The Little Red Hen دانلود
The Sandcastle Competition دانلود
The Camping Trip دانلود
The Town Mouse and the Country Mouse دانلود
Snow White and the Seven Dwarfs دانلود
Two Kites دانلود
A Little Princess دانلود
Around the World in Eighty Days دانلود

نام كتاب لينك دانلود
Eight 1A دانلود
Eight 1B دانلود
Eight 2A دانلود
Eight 2B دانلود
نام كتاب لينك دانلود
Top Notch Fundamentals A دانلود
Top Notch Fundamentals B دانلود
Speak Now 1 دانلود
Top Notch 1A دانلود
Top Notch 1B دانلود
Speak Now 2 دانلود
Top Notch 2A دانلود
Top Notch 2B دانلود
Speak Now 3 دانلود
Top Notch 3A دانلود
Top Notch 3B دانلود
Speak Now 4 دانلود
Summit 1A دانلود
Summit 1B دانلود
Summit 2A دانلود
Summit 2B دانلود

نام كتاب لينك دانلود
American English File Starter دانلود
American English File 1 دانلود
American English File 2 دانلود
American English File 3 دانلود
American English File 4 دانلود
American English File 5 دانلود


صوت کتب آموزشی زبان انگلیسی

نام كتاب لينك دانلود
First Friends 1 دانلود
First Friends 2 دانلود
First Friends 3 دانلود

کتب جدید

نام كتاب لينك دانلود
Family and Friends 1 دانلود
Family and Friends 2 دانلود
Family and Friends 3 دانلود
Family and Friends 4 دانلود
Family and Friends 5 دانلود

کتب قدیمی

نام كتاب لينك دانلود
Family and Friends 1 دانلود
Family and Friends 2 دانلود
Family and Friends 3 دانلود
Family and Friends 4 دانلود
Family and Friends 5 دانلود
Family and Friends 6 دانلود
نام كتاب لينك دانلود
Eight 1A دانلود پارت اولدانلود پارت دوم
Eight 1B دانلود پارت اولدانلود پارت دوم
Eight 2A دانلود
Eight 2B دانلود
نام كتاب لينك دانلود
Top Notch Fundamentals A دانلود
Top Notch Fundamentals B دانلود
Speak Now 1 دانلود
Top Notch 1A دانلود
Top Notch 1B دانلود
Speak Now 2 دانلود
Top Notch 2A دانلود
Top Notch 2B دانلود
Speak Now 3 دانلود
Top Notch 3A دانلود
Top Notch 3B دانلود
Speak Now 4 دانلود
Summit 1 دانلود
Summit 2 دانلود
نام كتاب لينك دانلود
American English File Starter دانلود
American English File 1 دانلود
American English File 2 دانلود
American English File 3 دانلود
American English File 4 دانلود
American English File 5 دانلود
نام كتاب لينك دانلود