تخفیف ویژه مشتریان وفادار TAP30 
 
مشتریان محترم TAP30 که پیامک تخفیف ثبت نام در دوره های جهاد دانشگاهی را از طرف سرویس پیام رسانی TAP30 دریافت نموده اند، میتوانند به همراه گوشی مویابل دریافت کننده پیامک،به یکی از مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مراجعه و از تخفیف 10 درصدی در ثبت نام جدید دوره های آموزشی بهره مند شوند.
 

👌مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

🔺مرکز شماره 1 (زبان های خارجی)  : خیابان مسجد سید، خیابان  پنج رمضان                                                    تلفن :    33378580

🔺مرکز شماره 2 (کامپیوتر و فنی و مهندسی)  : خیابان مسجد سید، خیابان  پنج رمضان                                       تلفن :    33378525

🔺مرکز شماره 3 (زبان های خارجی - کامپیوتر و فنی ومهندسی)  : نجف آباد، خیابان شریعتی، چهار راه بازار      تلفن :    42630401   

🔺مرکز شماره 4 (زبان های خارجی-کامپیوتر و فنی ومهندسی)  : خیابان توحید، جنب تالار فرشچیان                  تلفن :    95018161

🔺مرکز شماره 5 (زبان های خارجی)  : خیابان سروش، چهار راه عسگریه                                                             تلفن :    32265703