کارگاه آموزشی رفتار شناسی و اصول مذاکره به روش DISC
 
مدرس دوره : دکتر علیرضا تفرشی
(دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی)
 
 
 
 
محتوای کارگاه:
1- آشنایی با تئوری و مدل جهانی دیسک
2- آشنایی با تیپ های مختلف رفتاری
3- آشنایی با تیپ های رفتاری پیشرو
4- آشنایی با افراد پول ساز در تیم
5- چه تیپ های رفتاری مناسب  توسعه کسب و کار هستند
6- آشنایی با سبک های مختلف رهبری در تیم فروش
7- مشتریان نوگرا و سنتی
8- کدام تیپ های رفتاری مشتری مدار هستند
9- کدام تیپ های رفتاری مناسب کمپین ها هستند
10- کدام تیپ های رفتاری شبکه سازهای حرفه ای هستند
11- نحوه جذب و ارزیابی افراد مناسب در تیم های فروش و بازاریابی
12- کدام تیپ های رفتاری فروش قوی تری هستند
13- مذاکرات موفق فروش
14-طراحی تیم فروش حرفه ای
 
 
 
*این کارگاه همراه با 30 تست صفحه دیسک به شکل کارگاهی و با متد تسهیل گری برگزار می شود.
 
 
تاریخ برگزاری: 13 و 14 دی ماه 1396
 
هزینه دوره : 3900000 هزار تومان (شامل صبحانه ، ناهار، گواهینامه و بسته آموزشی می باشد.)
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانید با شماره های  زیر تماس حاصل فرمایید.
 
  • 36302490 داخلی 105
  • 32265703  الی 4
  • ارسال عدد 1 به شماره 09391275544